Újtikos, Arany János út 12.

+36 52/ 391-960

ÜDVÖZÖLJÜK

ÚJTIKOS

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Intézmények

A községi önkormányzat az oktatási, nevelési és mûvelõdési alapfeladatok ellátására napközi otthonos óvodát, általános iskolát, mûvelõdési házat és könyvtárat tart fenn.

A napközi otthonos óvoda fogadja az óvodás korú gyermekeket. Az óvodai ellátásban részesülõ gyermekek száma 40 fõ, az óvodapedagógusok száma 5 fõ.

 • Címe: 4096 Újtikos, Széchenyi tér 4.
 • Telefon: 52/704-153
 • Óvodavezetõ: Juhászné Magyar Erika

A községben mûködõ általános iskola tanulóinak létszáma 94 fõ, a pedagógusok száma 9 fõ.

 • Címe: 4096 Újtikos, Széchenyi tér 2.
 • Telefon: 52/391-970
 • Intézményvezetõ: Kovácsné Ország Judit

  

„Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű.” – Kodály Zoltán

 

A község könyvtára kb. 4500 kötetet számlál, amely tartalmaz szakirodalmat, szépirodalmat, gyermek és ifjúsági irodalmat.

 • Címe: 4096 Újtikos, Fő u.11.
 • Telefon: 52/573-024
 • E-mail: ujtikosimuvhaz@gmail.com

A Művelődési Ház és Könyvtár felújítása 2019 júliusában kezdődött és pontosan egy évig tartott.

Az energetikai korszerűsítés során megújult az Újtikosi Művelődési Ház és Könyvtár teljes villamoshálózata és fűtése, új nyílászárókat kapott az épület, megépült egy lépcsőház, felújították és akadály mentesítették a mellékhelyiségeket.

A felújítás 60 millió forintba került, ebből 50 millió forintot a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága biztosított.


A lakosság egészségügyi ellátását az orvosi rendelõ és gyógyszertár biztosítja, melyet szintén a községi önkormányzat tartja fenn.

Orvosi rendelõ

 • Címe: 4096 Újtikos, Széchenyi tér 14.
 • Telefon: 52/391-963
 • Háziorvos: Dr. Szerényi Nikoletta
 • Rendelési idõ:
  • kedd: 11:30-13:30 óráig
  • csütörtök: 11:30-13:30 óráig

Védőnői Szolgálat

 • Védőnő: Madarné Kovács Bernadett
 • Telefon: 06/30-944-1449
 • E-mail: mkbvedono@gmail.com
 • Tanácsadás ideje: Csütörtök 8:00 - 12:00 óráig

Gyógyszertár

 • Címe: 4096 Újtikos, Széchenyi tér 12.
 • Vezetõ: Olajos Istvánné
 • Nyitva tartás: kedden és csütörtökön 9-12 óráig

Vízmû

 • Címe: 4096 Újtikos, Fõ utca 0204/2 hrsz.
 • Telefon: 52/391-964
 • Vezetõ: Kovács Attila

Posta

 • Cím: 4096 Újtikos, Fõ út 4.
 • Nyitva tartás: 8-16 óráig