Untitled Document
"Kistérségi Járóbeteg-szakkellátó központok kialakítása és fejlesztése" (TIOP-2.1.2/08/1)Sajtóközlemény

www.petegisz.hu


 

A település címere

A község neve a Földrajzi nevek etimológiai szótára szerint tulajdonképpen tyúkos, ennek adtak nyomatékot a település címerének megalkotói is. Újtikos címere kék színű csücskös talpú, szimmetrikus tárcsapajzsban heraldikailag jobbra lépő, barna színű arannyal fegyverzett (csőr, láb, faroktollak) tyúk (tik) látható, fején hármas levelű arany korona. A tyúk felett középen ezüst színű körben (Mária könnye) Mária felirat olvasható.A címer a település nevére utal, és arra, hogy évszázadokon keresztül az egri káptalan birtoka volt.


Helytörténet

A Polgártól észak-északkeletre, a borsodi határ közelében fekvő helység viszonylag új település, a XX. század első harmadában a területe még nem volt lakott. Ez időben a Tikos-tanyán és a borockási cselédházakban éltek az emberek. A csillag szerkezetű falu megalapítására az 1930-as országos szociálpolitikai törekvések eredményeként 1938-ban került sor.

Az Országos Földhivatal megvásárolta az egri káptalantól a Tikos - tanya területét, majd kiosztották a földért jelentkezők között. A földigénylők között voltak Polgáriak, Tiszagyulaháziak, Tiszanagyfalusiak, Újfehértóiak és Egyekiek is. Összesen 116 telepes költözött az egységesen megépített házakba, melyeket különböző cégek emeltek. Az igénylők három kategória szerint részesültek szántóterületben és lakóház - típusban: zsellér (1-3 kh szántó és egyszobás lakás), kistelepes (10-15 kh szántó és egyszobás lakás gazdasági épületekkel), nagytelkes (25-30 kh szántó kétszobás lakással és gazdasági épületekkel). A falu kialakításánál figyelembe vették a föld minőségét, a lapos részeket nem akarták beépíteni, ezért lett a település csillag szerkezetű.

Bár a mai község kétségtelenül új település, több történész szerint előzményei vannak egészen az Árpád-kor vége óta. 1281-ben Tikó-föld az Ug nembeli Miklós fiának, Mikónak a birtoka volt, aki azonban átengedte Ernye bán fiának, István mesternek. Tikóföld 1524-ben mint Borsod megyei birtok Pálóczy Antalé, akitől azonban elidegenítették. Az eredetileg Borsod-Abaúj-Zemplénhez tartozó falu 1950-ben lett Hajdú-Bihar megye része.  Újtikos 1946-tól 1970-ig önálló község volt, akkor Polgárhoz csatolták. 1991-ben szűnt meg ez a kényszerházasság, azóta önálló, fejlődése töretlen, s nagyot lépett az infrastruktúra fejlesztése terén. 

Újtikos község neve a Tikos családnévből származik. Ez a régi családnév eléggé elterjedt az egész magyar nyelvterületen, 1452-ben egy oklevélben Tikos Péter (Petrus Thywkus)  nevét említik. A családnevek kialakulása előtt személynévként is használták e szót, például 1219-ben: Thycus. A jelentése "tyúkos". Újtikos nevében az új előtag a település fiatal voltára utal, egyben megkülönbözteti az előtag nélküli Somogy megyei Tikos falutól.


Infrastruktúra

A községben 400 db lakás van. A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya 90 %, szennyvíz csatornahálózatba bekötött lakások aránya 80-90 %, a vezetékes gázhálózatba bekötött lakásoké 90 %, telefonnal a lakások 90 %-a rendelkezik.