Újtikos, Arany János út 12.

+36 52/ 391-960

ÜDVÖZÖLJÜK

ÚJTIKOS

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

 

Földrajz, természeti adottságok

 
Újtikos térképe

Újtikos tájföldrajzilag a Hortobágy északnyugati szélén helyezkedik el, nyugati határa kissé átnyúlik a Közép - tiszai - ártérhez tartozó Borsodi - ártérbe is. Domborzatát tekintve a terület egyhangú felszínû, ártéri színtû síkság. Felszíni és felszín közeli földtani képzõdményei kizárólag pleisztocén és holocén idõszakiak. Ma ezek a rétegek kb. 30 méter mélyen a felszín alatt helyezkednek el, a fiatalabb pleisztocén és holocén üledékek alatt. Közülük legjelentõsebbek az ún. ártéri löszök, amik olyan iszapos, agyagos löszképzõdmények, melyek a folyók lebegõ hordalékából keletkeztek, azok ártéren való leülepedése során. Ezen kívül jelentõsek a holocén öntésképzõdmények is, melyek a Tisza kb. 20.000 évvel ezelõtti megjelenése után rakódtak le a mélyebb területeken. Újabb nagyarányú változást a Tisza szabályozások hoztak, melyek megszüntették a terület rendszeres elárasztását, a szárazodással egy idõben pedig lejátszódott a másodlagos szikesedés folyamata, melynek során a korábbinál is nagyobb területek szikesedtek el.
A terület talajtakarója kettõs: Körülbelül fele - fele arányban szikes és réti talajok találhatók rajta. A réti talajok termékenysége kedvezõ, a szántóföldi mûvelés szinterei. A szikes talajokat fõleg legelõként hasznosítják.
A település környéke erõsen vízhiányos, csak két jelentõsebb vízfolyás érinti. A terület keleti részén folyik a Nyugati fõcsatorna, a közigazgatási terület nyugati határa a Király- ér.
Éghajlata mérsékelten meleg, száraz. A tél viszonylag kemény, a nyár meleg. A csapadék a Hortobágy többi részéhez képest több, de még így is kevés 550 mm körüli.