Untitled Document
"Kistérségi Járóbeteg-szakkellátó központok kialakítása és fejlesztése" (TIOP-2.1.2/08/1)

Sajtóközlemény

www.petegisz.hu


Napelemekkel termelnek energiát Újtikoson

Új "funkcióval" bővül az újtikosi iskola és óvoda, hiszen ezután már nem csak a gyerekeknek adnak helyet, hanem részt vállalnak a település energiaracionalizálásban is az épületek tetejére kihelyezett napelemek révén. Újtikos Önkormányzata 14 778 100.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a "Helyi hő-, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" című pályázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében.

A beruházásból az óvoda épületén napelemes rendszer kiépítésére került sor. A támogatási intenzitás 85%.

Hazánkban a Környezet-és Energia Operatív Program (KEOP) által meghirdetett pályázatok vissza nem térítendő támogatást nyújtanak azok részére, akiknek fontos az energiaracionalizálás és a megújuló energiaforrások használata.

A KEOP egyik kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és az EU energia-

politikával - a környezeti szempontok érvényesí- tése a gazdasági fej- lődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a kör- nyezet harmonikus vi- szonyának kialakítása, a hazai energiahordozó

forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével. Általános cél a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia termelés szerepének növelése az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése.

E célkitűzéseket szem előtt tartva, Újtikos Község Önkormányzata 2011-ben az energiaköltségek csökkentése jegyében környezetbarát beruházás megvalósításába kezdett.

A pályázat révén elnyert több mint 14 millió forint támogatásból az iskola és óvoda épületén napelemes rendszer kiépítése valósult meg. Az óvoda magas áramfelhasználásából eredő fenntartási költségeinek racionalizálása érdekében egy költség- és energia hatékony megoldás mellett döntöttek. Így valósították meg a napelemes villamos energia előállítását, mely egyben egy környezetbarát energiatermelés módszer bevezetését is jelenti. A 11,52 kW-os teljesítményű napelemes rendszer által előállított villamos energia éves szinten 13 248 kWh.

Az Önkormányzata a beruházás megvalósításával biztosította az óvoda épületének energiaracionalizálását, mellyel jelentős rezsiköltséget takarít meg és jó példaként szolgál a térségben hasonló projektek megvalósításához.

Kedvezményezett: Újtikos Község Önkormányzata (4096 Újtikos, Arany János u. 12.)

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.ujszechenyiterv.gov.hu