Újtikos, Arany János út 12.

+36 52/ 391-960

ÜDVÖZÖLJÜK

ÚJTIKOS

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

POLGÁRI VÉDELMI GYAKORLAT ÚJTIKOSON

2011. április 14-én a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Hajdú-Bihar Megyei Polgári Védelmi Szövetség közösen, ár-és belvízvédelmi felkészítést és gyakorlatot  szervezett és hajtott végre a Tisza folyóhoz közeli településen.

A felkészítés és gyakorlat célja volt a Hajdú-Bihar megyei Újtikost veszélyeztetõ ár- belvizi hatások elleni védekezés és a bekövetkezett károk felszámolására való felkészítés, illetve az elméletben elsajátított ismeretek készség szintre emelése, a közremûködõ szervek és szervezetekkel való együttmûködés a mûszaki károk felszámolásának begyakorlásában.

A gyakorlat a települési polgári védelmi parancsnokság és a mûszaki alegységek állományának riasztásával kezdõdött. A beérkezõ 44 fõs csapatot Takács József polgármester köszöntötte, majd Szeifert Imre megbízott kirendeltség-vezetõ ismertette a felkészítés és a gyakorlat menetét.

Ezt követõen általános polgári védelmi ismeretek, lakosságvédelmi feladatok valamint kitelepítési-befogadási, mozgósítási ismeretek oktatásával - melyet Szeifert Imre és Pálné Kovács Katalin tartott - megkezdõdött az elméleti felkészítés. A polgári védelmi elmélet után Jámbor Miklós mentõtiszt elsõsegély-nyújtási ismeretekbõl, majd Kincses Dániel szakaszmérnök-helyettes, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársa az ár- és belvízveszélyeztetettség és az ellene való védekezés lehetõségeirõl és  munkavédelembõl tartott elõadást.

Az elméletet követte a gyakorlat, Kincses Dániel és két segítõ gátõr irányításával, mely nyúlgátépítésbõl, buzgárok elfojtásából, valamint a hullámverés elleni védelem gyakorlati megvalósításából állt.

Utolsó mozzanatként Bózsár Sándor pv. százados a HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt fõreferense kiválóra értékelte a gyakorlatot, majd Dr. Juhász György a HBM Polgári Védelmi Szövetség elnöke  jelképesen átadott egy mûszaki mentõ felszereléseket tartalmazó hátizsákot Takács József polgármesternek, aki megköszönte a közremûködõk munkáját. Végezetül a gyakorlat egy vidáman elfogyasztott közös ebéddel zárult.

Gáspár Péter 
pv. szövetség titkára

képek >>

<< vissza