Újtikos, Arany János út 12.

+36 52/ 391-960

ÜDVÖZÖLJÜK

ÚJTIKOS

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

2017. évi Rendeletek

 

1. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2017.(I.15.) Önkormányzati rendelete
a község igazgatási területére vonatkozó szabályozási terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 7/2006. (VI.09.) rendelet módosításáról

 

2. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2017.(II.20.) Önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásáról szóló rendelet módosításáról

 

3. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2017.(II.20.) Önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2013.(V.02.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

 

4. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2017.(II.20.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl

 

5. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2017.(III.09.) Önkormányzati rendelete
a háziorvosi, fogorvosi és védõnõi körzetekrõl 9/2016. (IV.29.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 

6. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2017.(III.30.) Önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XII.24.) rendelet módosításáról

 

7. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 7/2017.(III.30.) Önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

8. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2017.(III.30.) Önkormányzati rendelete
a hivatali helységen kívüli és a hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

 

9. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2017.(III.30.) Önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2013.(V.02.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

 

10. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2017.(IV.28.) Önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodásról helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

 

11. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2017.(V.29.) Önkormányzati rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról

 

12. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2017.(V.31.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló 2/2016.(II.12.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

 

13. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2017.(V.31.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

 

15. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2017.(VI.30.) Önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(III.30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

 

16. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2017.(VIII.28.) Önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XII.24.) rendelet módosításáról

 

17. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2017.(IX.28.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló 4/2017.(II.20.) rendeletének módosításáról

 

18. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 18/2017.(X.26.) Önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeirõl és tilalmáról, és az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályiról

 

19. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 19/2017.(X.26.) Önkormányzati rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról szóló 11/2017.(V.29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

 

20. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 20/2017.(XI.30.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló 4/2017.(II.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 

21. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 21/2017.(XI.30.) Önkormányzati rendelete
a szociális célú tûzifa támogatás helyi szabályozásáról

 

22. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2017.(XII.22.) Önkormányzati rendelete
a község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 7/2006.(VI.09.) számú rendelet módosításáról

 

23. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2017.(XII.22.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól