Untitled Document
"Kistérségi Járóbeteg-szakkellátó központok kialakítása és fejlesztése" (TIOP-2.1.2/08/1)Sajtóközlemény

www.petegisz.hu


Tankerületi tájékoztató a 2015-2016. tanév kezdéséről

A köznevelés feladatainak eredményes ellátása közös ügyünk a 2015-2016. tanév során is. Iskolairányítók, vezetők, pedagógusok, az iskola valamennyi alkalmazottja, a szülők, diákok tevékeny együttműködésén múlik az eredményesség, a sikeresség, a hatékonyság, az iskola falainak élettel való megtöltése.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a kapcsolódó rendeletei az elmúlt időszakban több alkalommal is módosultak, amely módosulások az általános iskolák életében pozitív változásokat hoztak, illetve folytatódik a minőségi oktatásra való törekvés az új tanévben. A gyakorlati alkalmazást jobban segítő, pontosító jellegű jogszabályi változtatások történtek. Az elmúlt években megjelent új jogintézmények és intézkedések bevezetése során szerzett tapasztalatok alapján a hatékonyság növelése, a működőképesség fokozása érdekében néhány ponton ‒ esetenként az eredeti jogalkotói szándéknak megfelelő gyakorlat megerősítése céljából is ‒ pontosítani kellett a köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek egyes rendelkezéseit.
A Hajdúnánási Tankerület intézményei minden tekintetben felkészülten várják a 2034 általános iskolai tanulót, akik 85 osztályban tanulnak a tanévben. Az alapfokú művészeti oktatást több, mint 540 tanuló választja. A szakszerű ellátás biztosított, a pedagógiai munkát 198 pedagógus álláshellyel, 12 nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottal, és 10 saját foglalkoztatású technikai alkalmazottal látjuk el. Természetesen a városi önkormányzatok további technikai alkalmazottakkal biztosítják folyamatosan az épületek működtetését. A Tankerületbe a tanévre rendelt mennyiségű tankönyvek megérkeztek, legkésőbb az első tanítási napon kiosztásra kerülnek, a fizetés módjáról, az adminisztrációról az iskola ad felvilágosítást.
A fenntartó és a működtető szerveknek köszönhetően a nyugodt tanévkezdés személyi-tárgyi feltételei adottak minden feladatellátási helyen, tiszta, rendezett, otthonos körülmények várják a kisdiákokat.
A jogszabályi változások megismerését az érintettek minél szélesebb köréhez kívánjuk eljuttatni.
Az általános iskolai tanévkezdésről, jogszabályváltozásokról bővebb információt az iskolai honlapokon, értekezleteken nyújtunk az érdeklődő szülők részére is.
A KLIK Hajdúnánási Tankerülete a 2015-2016. tanévben is segíti és támogatja az iskolai közösségek eredményes együttműködését.

Tisztelettel:

a KLIK Hajdúnánási Tankerülete

 

 

<< vissza