Újtikos, Arany János út 12.

+36 52/ 391-960

ÜDVÖZÖLJÜK

ÚJTIKOS

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

shapkasushami képe a Pixabay -en

Tankerületi tájékoztató a 2015-2016. tanév kezdésérõl

A köznevelés feladatainak eredményes ellátása közös ügyünk a 2015-2016. tanév során is. Iskolairányítók, vezetõk, pedagógusok, az iskola valamennyi alkalmazottja, a szülõk, diákok tevékeny együttmûködésén múlik az eredményesség, a sikeresség, a hatékonyság, az iskola falainak élettel való megtöltése.
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény és a kapcsolódó rendeletei az elmúlt idõszakban több alkalommal is módosultak, amely módosulások az általános iskolák életében pozitív változásokat hoztak, illetve folytatódik a minõségi oktatásra való törekvés az új tanévben. A gyakorlati alkalmazást jobban segítõ, pontosító jellegû jogszabályi változtatások történtek. Az elmúlt években megjelent új jogintézmények és intézkedések bevezetése során szerzett tapasztalatok alapján a hatékonyság növelése, a mûködõképesség fokozása érdekében néhány ponton ‒ esetenként az eredeti jogalkotói szándéknak megfelelõ gyakorlat megerõsítése céljából is ‒ pontosítani kellett a köznevelésrõl szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek egyes rendelkezéseit.
A Hajdúnánási Tankerület intézményei minden tekintetben felkészülten várják a 2034 általános iskolai tanulót, akik 85 osztályban tanulnak a tanévben. Az alapfokú mûvészeti oktatást több, mint 540 tanuló választja. A szakszerû ellátás biztosított, a pedagógiai munkát 198 pedagógus álláshellyel, 12 nevelõ-oktató munkát segítõ alkalmazottal, és 10 saját foglalkoztatású technikai alkalmazottal látjuk el. Természetesen a városi önkormányzatok további technikai alkalmazottakkal biztosítják folyamatosan az épületek mûködtetését. A Tankerületbe a tanévre rendelt mennyiségû tankönyvek megérkeztek, legkésõbb az elsõ tanítási napon kiosztásra kerülnek, a fizetés módjáról, az adminisztrációról az iskola ad felvilágosítást.
A fenntartó és a mûködtetõ szerveknek köszönhetõen a nyugodt tanévkezdés személyi-tárgyi feltételei adottak minden feladatellátási helyen, tiszta, rendezett, otthonos körülmények várják a kisdiákokat.
A jogszabályi változások megismerését az érintettek minél szélesebb köréhez kívánjuk eljuttatni.
Az általános iskolai tanévkezdésrõl, jogszabályváltozásokról bõvebb információt az iskolai honlapokon, értekezleteken nyújtunk az érdeklõdõ szülõk részére is.
A KLIK Hajdúnánási Tankerülete a 2015-2016. tanévben is segíti és támogatja az iskolai közösségek eredményes együttmûködését.

Tisztelettel:

a KLIK Hajdúnánási Tankerülete

 

 

<< vissza